KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ (İLETİŞİM)

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ (İLETİŞİM)

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ 

Aşağıda yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni okuyarak kişisel verilerinizi işleme amacımızı ve bu kapsamda sizin haklarınızı ayrıntılarıyla incelemenizi rica ediyoruz.

a) Veri Sorumlusu 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Tur Assist Yardım ve Servis LTD. Şti.  (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenecektir.

b) Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçlarla İşleneceği
Siz değerli çevrimiçi ziyaretçilerimizden İletişim Formu kapsamında elde edilen kişisel verileriniz; iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, talep/şikâyetlerin takibi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, reklam/kapmanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi ve hizmet satış süreçlerinin  yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak Şirketimiz tarafından işlenmektedir. 

c) Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri 
Toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanılarak elektronik ortamda otomatik olarak işlenmektedir.

d) İşlemeye Konu Kişisel Veri Kategorileri ve Tipleri 
İletişim Formu kapsamında tarafınızdan aşağıdaki kişisel veriler elde edilecektir;
    Kimlik Bilgisi: İsim-Soy İsim
    İletişim Bilgisi: E-Posta ve Telefon Numarası
    Tarafımıza iletmiş olduğunuz mesajın içeriğinde yer alabilecek bilgiler

e) İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği   
İşbu aydınlatma metninin (d) maddesinde belirtilen kişisel verileriniz; (c) maddesinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; yurt içinde yerleşik  iş ortaklarımıza, tedarilçilerimize, iştiraklerimize ve bağlı ortaklarımıza  KVKK’nın 8. Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

f) Kişisel Veri Sahibi Olarak KVKK Kapsamındaki Haklarınızla İlgili Bilgilendirme
KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre Şirketimizin 19 Mayıs Caddesi Dr. İsmet Öztürk Sokak Şişli Plaza Ofis Blokları E-Blok B2, 34360 Şişli/İstanbul adresine yazılı olarak iletebilirsiniz veya İletişim Formu’nda tarafımıza sağlamış olduğunuz elektronik posta adresi üzerinden turassist@hs03.kep.tr veya kvkk@turassist.com e-posta adresine e-mail yoluyla iletebilirsiniz. 
 

RİGORENT © 2017 || Tüm Hakları Saklıdır